Ingeborg (Ebba) Nilsen døde av spanskesyken 17 år gammel i 1918

Ingeborg (Ebba) Nilsen
Datter av Nils Torup og Lovise Kristine Nilsen
f; 8. august 1901 – d; 28. november 1918 – 17 år gammel

Ingeborg var Nils Torup og Lovise Kristines nest eldste datter og døde under Spanskesyken som rammet også Arendal om kommunene hardt mellom 1917 og 1920. Les mer

Nils Torup Nilsen sitt opphav

Torborg Gregaartsdatter var Nils Torup sin Mor – hun var fra Mykland og ble født 25.may 1837.

Hennes foreldre var Gregorius Gregoriussen fra Åmli og Guro Wroldsdatter fra Eppeland.

Les mer