Innlegg

Ulsteds seilskutehistorie

Slektens seilskutehistorie var ikke veldig lang, men aktiv mens det sto på. Det var Hendrich Christian Ulsted (1784-18709 som startet ved at han kjøpte * ”parter” i seilskuter ut fra hva han kunne avsette til dette.
Etter hvert kom sønnen Søren Ulsted (1815-1900) med i handelen og det ble kjøpt nok parter til at de eide hele skuter. Søren utdannet seg til skipper og seilte på familiens skuter. Les mer