Innlegg

Inger Britt Aslaksen (Skoog) om sin farfar Olaf Andreas Skoog

Min farfar døde før jeg ble født, så jeg lærte dessverre aldri ham å kjenne. Han døde i januar 1954 og jeg ble født i mars 1954. Noe er jo blitt meg fortalt og jeg har også hørt at jeg har liknet ham – ikke vet jeg. Rett før julen 2010 var jeg så heldig å komme over et skriv fra 1950, hvor han er nevnt. Utklippene jeg har tatt med, står i et jubileumshefte som ble gitt ut i anledning Arendal Fargehandels 40 års jubileum. Fargehandelen (Syrdalen) ble grunnlagt i 1910 og de hadde en vanskelig start i vanskelige tider, men så ble det mer å gjøre og her kommer min farfar inn i bildet Les mer